Brug nu hjernen!

Hvis du vil være mere innovativ eller have mere psykologisk tryghed i teamet.

Hvis du vil lede forandringer mere effektivt…

 

Hvad ved vi om hjernen?

Hjernen er plastisk – altså den kan formes. Det betyder blandt andet, at din identitet ikke er nær så fastlåst, som psykologer hidtil har antaget. Din personlighed kan ændres.

Hjernen udvikler sig hele tiden og bliver ikke gammel, hvis du stimulerer hjernen. Hjernen skaber hele tiden nye forbindelser og danner hele tiden nye nerveceller – nerveceller forbinder sig via synapserne. Det betyder, at du hele tiden bør udfordre din hjerne. Du er altså ikke for gammel til at lære nyt.

Hjernen kan skabe en virkelighedsoplevelse. Hjernen kender ikke forskel på, at du tænker dig til en virkelighed og at du rent faktisk har oplevet virkeligheden. Det betyder, at du kan forestille dig en situation, uden at have været der. Du kan altså mentalt træne en situation, blot ved at tænke.

De forbindelser du bruger ofte bliver stærkere. De forbindelser du bruger sjældent visner. Det du gør ofte, kalder vi vaner og personlighed. At skabe nye koblingerne i hjernen er måden du lærer på.

Vi ved ikke, hvor lang tid, der skal til for at ændre en vane. Det ser ud til, at afhænge af person, motivation og situation. Men vi ved, at det handler om at blive ved og gentage de nye forbindelser, dermed visner de gamle forbindelser. Gentagelse og vedholdenhed er altså vigtige dyder, hvis du vil lære nyt.

Hjernen gør det, der er nemt. Den genbruger gammel viden, hvis den kan finde gammel viden. Den bruger gamle forbindelser, hvis de nye forbindelser ikke er stærke nok. Du kan selv være bevidst om at skabe nye tanker og dermed ny adfærd og følelser, så du ikke hænger fast i gamle overbevisninger og følelser.

Hjernen kan ikke lide usikkerhed. Hjernen er designet til, at passe på dig. Den vil hellere tolke et sanseindtryk som usikkert end sikkert. Den vil nødig overse en risiko: ”Undskyld jeg tog fejl, det var faktisk en sabeltiger bag den busk…” Det gælder dog ikke, når du har forklaret hjernen, at det bare er en leg. Så giver den mere slip og bliver mere villig til nye ting. Tag små skridt.

Se denne youtube film https://www.youtube.com/watch?v=VHkOFs67d9A  der handler om, hvordan du kan forandre med små skridt. The Kaizen Way: ONE SMALL STEP CAN CHANGE YOUR LIFE by Robert Maurer

Hjernen har antagelser og overbevisninger. Hjernen digter og gætter på baggrund af en række sanseindtryk og gamle erindringer. Hjernen laver altså om på virkeligheden, for at gøre virkeligheden nemmere at forstå. Det betyder, at vi ikke altid får den fulde information. Det betyder også, at vores hjerne af og til ikke støtter os i forandringer.

Hjernen opfatter helt små informationer. Et blink med øjet eller et skuldertræk. Alle disse informationer indgå i tolkningen af den situation du er. Det betyder, at du ubevidst får masser af informationer.

I en lille del af din hjerne sidder Amygdala din hurtige ”agent 007”. Amygdala reagerer hurtigt. Den er hurtigere end dine pandelapper og din Neocortex. Vi kalder det Amygdala kapringer, når du uden at tænke dig om, bliver grebet af store følelser. Eller når du handler før du tænker dig om.

Dette er blot et lille udsnit af den hjerneforskning, der kunne være relevant at kende til, når du skal håndtere forandringer og øge innovationen i dit team.

 

Hvordan kan du lede forandringer bedre?

Start med at tænke over, hvilke tanker du får, når du tænker på forandringer! Dine tanker – er udtryk for, hvad din hjerne har gang i. Dine tanker vil påvirke din adfærd.

Lav en lang liste med fordele ved forandringer generelt. Skriv mindst 30 svar på disse spørgsmål: Hvorfor er forandringer vigtige? Hvad kan man lære under en forandring? Hvad gjorde du sidste gang, der virkede? Hvilke støttende tanker er vigtige for at håndtere en forandring? Hvilke forandringer har været meget vigtige for verden?

Lav dernæst en lang liste med fordele ved den konkrete forandring, som du står midt i. Skriv mindst 30 sætninger.

Prøv at lave samme øvelse sammen med dine medarbejdere. Tag en fælles snak om hvilke gode ting, der kan komme ud af en forandring.

Jo oftere I taler om forandringer, som noget der er godt og at det har givet gode ting for jeres team. Jo mere vil alles hjerner blive støttet i at håndtere forandringer.

Jo oftere jeres team ”leger” – altså gør uforudsete ting, kreative ting. Jo bedre vil I træne både hjernen, men også den psykologiske tryghed i teamet.

Se eventuelt denne video: To reach beyond your limits by training your mind | Marisa Peer | TEDxKCS https://youtu.be/zCv-ZBy6_yU   (17 minutter).

Træning og leg forbedrer hjernens evne til forandringer og innovation. Se denne video sammen med teamet og gør team mødet sjovere med mere fysisk aktivitet. The disruptive power of exercise | Dr. Wendy Suzuki | TEDxACCD https://youtu.be/BzCxpNUxg2U (19 minutter).

 

 

Hvis du vil vide mere                                                  

Se denne video: How We Learn – Synapses & Neural Pathways https://vimeo.com/142378753

Se denne video: Peter Lund Madsen om hjernen og kreativitet (2014)

https://www.youtube.com/watch?v=3P1LEpjIHHg

Læs bogen ”Hjernen er stjernen – dit eneste uerstattelige organ” af Kaja Nordengen

Læs bogen “Deviate” af Beau Lotto om perception, innovation og forandringer

Se videoen: The Neuroscience of Creativity, Perception, and Confirmation Bias | Beau Lotto https://www.youtube.com/watch?v=vR2P5vW-nVc

Læs bogen “Hjernesmart ledelse” af Anette Prehn

Amazing Facts about Your Brain http://www.youtube.com/watch?v=wpcD8cbZIxY

Læs bogen Klog er noget man øver sig på” af Sofie Münster