UPTION Leadership skills – Ledercoaching

Du er erfaren leder – så du har været leder i mindst 3 år. Du ønsker at arbejde med dig selv og dit lederskab. Du er klar til en “Extreme makeover” af dit lederskab. Du ønsker sparring og ledercoaching.

  • Du er klar til at skifte til nyt gear som leder.
  • Du vil sætte turbo på din lederkarriere.
  • Du skal have endnu flotte resultater.

Erfarne ledere har mange værktøjer og ved, at de små ting kan være de sværeste ting. Ledere er ofte alene om mange store og små overvejelser. Ledersparring kan give dig det personlige rum, hvor du får mulighed for refleksion.

Nu er du klar til at få sat alle dine lederværktøjer ind i din aktuelle ramme og udfordringer.

Et forløb kunne så således ud:

1. Tilstandsrapport

Vi starter med en “tilstandsrapport”. Vi finder frem til din afdelings resultater, styrker og udfordringer. Vi kortlægger dine medarbejderes og dine styrker. I det hele taget bliver vi enige om hvilke resultater du ønsker at skabe – og hvad dit personlige forløb skal resultere i.

2. Formidlingsevner

Så er vi klar til at kigge på dine formidlingsevner. Du skal kunne begejstre og sikre tydelige buskaber. Du medbringer et ledelsesværktøj som du ynder at bruge og fremlægger det. Du får feedback og masser af inspiration til, hvordan du kan skabe accept, ejerskab og tydelighed – når du kommunikerer. Hvilke budskaber skal du hjem og sælge?

3. Resultater

Dernæst fokuserer vi på dine resultater. Er du skarp? Har du fokus på resultatskabelse eller styres du af andres dagsordner. Hvilke mål skal du nå? Forbered dig på et grundigt hjemmearbejde, hvor du bliver afklaret.

4. Enhed

Vi stiller skarpt på din enhed. Hvad skal udvikles og hvordan? Hvilke forhindringer skal fjernes og hvilke muligheder skal I forfølge? Hvad skal du konkret gøre og hvad vil du sætte i værk? Hvordan ser dit hold ud? Er der konflikter, der skal løses? Skal du skabe mere åbenhed og tillid? Hvad vil du konkret gøre? Har alle i din enhed masser af energi og entusiasme?

5. Lederværktøj

En af vejene frem er at turde bruge sig selv som et lederværktøj. Du får mulighed for at få endnu større selvindsigt – Hvem er du og hvordan virker du som leder? Hvor er dine styrker – hvor god er du som leder? Hvilke holdninger har du og hvordan bruger du dig selv som rollemodel? Har du DET – eller skal du arbejde videre med dig selv?

6. Til sidst

Har du fået det hele med? Hvad skal du arbejde yderligere med – så du brager igennem som den bedste leder? Hvad vil du have yderligere hjælp til? Din stil, dit kropssprog, dine signaler – det hele er i spil. Din gennemslagskraft skal maksimeres! Vi arbejder med din passion og ultimative personlige vision.

Dit personlige forløb designes – så det passer præcist til dine behov. Ledercoaching giver dig præcis det, som du har fokus på.

Du forventes at være indstillet på at arbejde med dig selv, din enhed og dine resultater.

Vi mødes hver gang ca. 1 time. Du forventes at være driver på din egen udvikling.
Dit forløb kan strække sig over 6-10 måneder.

Pris for 5 møder hos dig: 19.599 kr. + transport + moms.
Pris for 5 møder – hvor vi mødes hos UPTION: 16.699 kr. + moms.

Få mere information

7 + 11 =