Om UPTION

UPTION tilbyder lederudvikling, der markant styrker forretningen.

Gode ledere, der har fokus og løfter deres medarbejdere.

Kontaktoplysninger

UPTION
Tlf. 20 28 26 20
mail@uption.dk

CVR nr: 25 92 46 73
Bank: Nykredit
Reg.nr. 5490
Konto nr. 0002363796

8 + 12 =

Filosofien bag UPTION

Resultater skaber mennesker. Mennesker skaber resultater. Pia Torreck har altid været meget optaget af, hvordan der kan skabes resultater gennem ledelse. Efter selv at have været leder og have arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling igennem en årrække, stiftede Pia Torreck UPTION i 2001. Målet var – og er stadig – at uddanne dygtige ledere, der kan skabe de ønskede resultater og hjælpe ledergruppen med at få fælles fodslaw og dermed nå sine forretningsmæssige mål.

Målet er, at enhver adm.dir. eller bestyrelsesformand, skal vælge UPTION som samarbejdspartner simpelthen fordi UPTION inspirerer, udvikler og rådgiver virksomhedens ledere til at skabe flotte resultater – forretningsmæssig vækst, kvalitet, kundetilfredshed og medarbejdertrivsel.

“Det gør ondt i min sjæl at se ledere mistrives eller medarbejdere, der ikke er glade for at gå på arbejde. Det skal være sjovt at være leder og medarbejder. Det skal give energi at gå på arbejde. En arbejdsplads er for mig et sted, hvor jeg ultimativt udvikler mig selv og skaber noget jeg synes er meningsfuldt. I bedste fald stedet, hvor jeg udlever mine drømme og min passion.”

Navnet UPTION [Option] blev valgt, fordi god ledelse og resultatskabelse handler om en række optioner – en vifte af muligheder – som enhver leder kan vælge at gribe. Muligheder, der handler om mod til at turde være en god og passioneret leder, der skaber flotte resultater.

UPTIONs logo er en opadgående spiral symboliserende en positiv udvikling; hvor en hensigtsmæssig ledelsesadfærd skaber muligheder og resultater og har en positiv selvforstærkende effekt.

Om Pia Torreck

Pia Torreck er direktør i UPTION. Pia Torreck har været leder gennem mere end 8 år og har siden 1990 arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i både private og offentlige organisationer. Pia Torreck har skrevet bestselleren Håndbog for ledere og gennemfører lederudviklingskurser for Nohr-conTeknologisk Institut og UPTION. UPTION samarbejder med Forandringskompagniet og LEAN akademiet .

Pia Torreck skriver artikler for blandt andet Lederweb og har været redaktør af Børsens Ledelseshåndbog Praktisk Ledelse. Pia Torreck er uddannet Master i Positiv Psykologi, certificeret coach, HD i Udenrigshandel og cand.jur. Pia er certificeret i blandt andet præsentationsteknik, konflikthåndtering, Jungs typologi, MBTI-trin 2, Belbin, NLP, DISC profilen, Garuda, Enneagrammet, projektledelse, EFQM Excellence, positiv psykologisk vejledning og The passion test.

  logo pp coach 2016

Ledere sikrer læring og udvikling af medarbejdere. Skolelærere og forældre sikrer læring og udvikling af børn. Derfor er Pia Torreck aktiv bag den gratis hjemmeside www.sjovskole.dk. Læring, anerkendelse, trivsel og resultatskabelse i børnehøjde.

Tidligere har Pia Torreck været fuldmægtig i Skatteministeriet, chefjurist i Kommunedata, managementkonsulent i KMD Dialog, fællesforvaltningschef og personalechef i Aabybro Kommune samt seniorkonsulent i Promentor.

REFERENCER

“Pia har en gudsbenådet evne til at motivere og begejstre sine tilhørere – dette ud fra en undervisningsform som er karakteriseret af stor faglighed, kreativitet, professionalisme og kæmpe indsigt i forskellige undervisningsteknikker. Pia brænder for at undervise og for at tilhørerne skal få udbytte med sig, og udvalget er stort. Pia serverer et stort og relevant repertoire af forskellige ledelsesdiscipliner, -værktøjer og -teknikker, som i øvrigt kan findes i hendes fremragende bog “Håndbog for ledere”. Denne bog bør være hver mands eje!”

Mette Becker Jørgensen

HR-udviklingskonsulent og Business Coach, Fertin Pharma A/S

“Vi har været yderst tilfredse med at bruge UPTION gennem en årrække. Med sit personlige engagement mestrer Pia Torreck at ‘komme udover rampen” og fænge deltagerne. Pia formidler sin enorme viden klart og præsenterer relevante modeller til at understrege budskaber. Det virker! “

”Det skal være sjovt at være leder og medarbejder” er et af Pia’s budskaber. Dette budskab gennemsyrer også de kursusforløb Uption tilbyder. Med et ekstremt højt energiniveau, stor entusiasme, og en bred faglig viden skaber Pia optimale rammer for et spændende og motiverende kursusforløb, hvor humor bløder disciplinens alvor op med gode grin.

Kursisterne inddrages i et forløb, hvor alle med interesse i ledelse har noget at hente. Her er ikke kun tale om undervisning, men et værdifuldt samspil, med erfarings- og meningsudveksling blandt underviser og kursister.

Jeg har haft stor glæde af at deltage på et kursus, både fordi jeg har fået teorien pudset af, men lige så meget fordi Pia’s engagement er så smittende, at man ikke kan undgå at komme hjem fyldt med ny energi og mod på rollen som leder.

Thomas Eriksen

Tool-tribe

“Walk and talk – hvor jeg bliver coachet og samtidig får sat mine ledelsesværdier på plads. Det er toppen af ledelsesrefleksion”