Certificering i praktisk ledelse: LEADERSHIP TOOLS

Et lederkursus der fylder din værktøjskasse

Du er leder og har måske en del erfaring, men du ønsker konkrete værktøjer, der styrker dit lederskab. Du er måske rimelig ny i ledelse, men vil gerne have en struktureret start i dit lederskab.

Ledelse kan læres. Ledelse er et fag med konkrete metoder, der virker. Ledelse er også en personlig rejse med mulighed for stor personlig indsigt.

  • Kursus i ledelse med fokus på resultatskabelse
  • Konkrete ledelsesværktøjer med øjeblikkelig effekt
  • Varieret indlæring med teori, øvelser, walk-and-talk, video og intensiv dialog
  • Certificering opnås ved at aflevere en 5 siders skriftlig opgave, der bedømmes
  • 7-dages lederkursus
  • Køb et internt forløb til fx 12 ledere

Pris kun 175.000 kr + moms

Ledelse er en fantastisk mulighed

Fra første dag er der krav om indlevelse og resultatskabelse. Som leder skal du fornemme den enkeltes behov og afkode, hvad der sker i samspillet mellem dine medarbejdere. Du skal afstemme forventninger med din chef og samtidig oversætte det til konkrete handlinger i egen enhed. Dine medarbejdere vil glæde sig til at rejse sammen med dig, hvis du gør rejsen spændende. På dette kursus i ledelse lærer du ledelsesværktøjer, som vil støtte dig hver dag. Et lederkursus skaber bedre forudsætninger for, at du som leder kan leve op til kravene fra din chef og samtidig lede dine medarbejdere.

DET SAGDE KURSISTERNE

Jeg har bestemt fået fyldt værktøjskassen med masser af gode værktøjer, både til hverdagens udfordringer, men også til store projekter, der skal fra start. Det er både de store og små ting, som vendes på kurset og der er plads til gode meningsudvekslinger på kryds og tværs – alt i alt; så kan du ikke andet end vokse som leder! Husk at tage bogen frem i ny og næ… Mads Sommer

MHI Vestas

Generøsiteten kommer til udtryk ved masser af inspiration, tips og tricks – og hvis det ikke findes nu, jamen så laver Pia det og lægger det tilgængeligt på hjemmesiden. Jeg kan kun give ”Leadership tools” mine varmeste anbefalinger! Rikke Steensbæk

Teamchef, KMD

HVAD ER UPTION LEADERSHIP TOOLS?

UPTION Leadership tools er et teoretisk velfunderet, praksisnært og anvendelsesorienteret lederkursus, der kombinerer de mange ledelsesopgaver med benhård resultatskabelse.

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag med de udfordringer og dilemmaer, der måtte være. På dette kursus i ledelse fokuseres der på at give den enkelte leder selvindsigt samt en række praktiske ledelsesværktøjer, metoder og skabeloner, der kan bruges direkte i en travl hverdag. Udbyttet af dette lederkursus er en bedre og mere effektiv leder, der når de fastlagte mål og måske mere til.

På UPTION Leadership Tools får du konkrete ledelsesværktøjer, der sætter dig i stand til at prioritere og håndtere de mange udfordringer du vil møde på rejsen.

Du ønsker, at undgå at blive styret af mange andres mål, men derimod at få fokus på dine egne resultater. Det handler om at skabe tydelighed i en dilemmafyldt hverdag, hvor både topledelse og medarbejdere skal være tilfredse, og det lærer du på dette kursus i ledelse.

p
Lederuddannelsen strækker sig over 7 dage, hvor der er tid til refleksion og til at afprøve de nye lederredskaber hjemme i organisationen.

Hver dag byder på teori, øvelser, walk-and-talk, video og intensiv dialog.

Positivitetstræning
Hvilke topstyrker har du? Hvad styrker dig? Hvordan kan du øge din positivitet? Du får små øvelser, der giver dig mulighed for at arbejde med dine egne positive og negative emotioner. Den følelsesmæssigt fleksible og robuste leder, der bevarer overblik og smitter på den gode måde.
Dag 1: Positive ledere skaber bedre resultater
På med arbejdstøjet. God ledelse bliver sat på dagsordenen. Hvorfor ønsker du at være leder? Hvilken dybere mening er der i ledelse for dig? Hvad vil du gerne skabe som leder? Hvad er især vigtigt for, at du kan lykkes? Hvorfor er emotioner så vigtige i ledelse? Medbring din personlige case på dit lederkursus – hvad vil du arbejde med?
Dag 2: Resultatskabelse
Vi kommer til at arbejde konkret med din afdelings nøgleresultater og opstilling af målbare mål. Gode mål reducerer konflikter, øger trivsel og motivation og øger succesfølelsen i din afdeling. Du bliver trænet i at formulere hensigtsmæssige mål og du introduceres til målstyring, der giver dig et overblik og klar prioritering. Medbring dine mål på dit kursus i ledelse – hvordan kan de forbedres?
Dag 3: Effektivisering
Derudover arbejder vi med procesforståelse, herunder kortlægning og redesign af processer og ikke mindst forbedringsmetodikker. Vi kigger på spildtyper og taler om LEAN, og du vil få inspiration til, hvordan du kan forbedre og effektivisere på en værdig måde med de rette ledelsesværktøjer. Medbring din case: Hvad kunne du ønske at effektivisere?
Dag 4: Teambuilding
Hvordan sikrer du ejerskab samt ny energi i afdelingen? Hvordan sikrer du møder med høj beslutningskvalitet? Et team der vil noget sammen og kan samarbejde handler i høj grad om, at du vil arbejde med kulturen i din enhed. Medbring din egen case: Hvilken kultur har du – og hvad skal du arbejde med?
Dag 5: Konflikthåndtering
Håndtering af konflikter, og her vil vi blandt andet tale om den svære samtale, girafsprog og teamudvikling. Du får en værktøjskasse til håndtering af dynamik og dynamit i grupper. Medbring din case: Hvilken konflikt skal du håndtere?
Dag 6: Persontyper
På dette kursus i ledelse vil vi arbejde med hvordan du som leder skaber motivation, delegerer og giver feedback med udgangspunkt i forskellige medarbejdertyper. Du vil få øget indsigt i din ledelsesstil. Medbring din case: Hvilket talent skal du styrke?
Dag 7: Forandringspsykologi og coaching
Hvordan skaber du forandringer, der giver mening? Hvad kan du gøre for at dine medarbejdere kommer helskindet igennem forandringer? Du får indblik i forandringspsykologi og forandringsledelse. Vi tager også coaching på dagsordenen, så du ved, hvordan coaching kan støtte, nu skal udvikle den enkelte medarbejder. Medbring din case: Hvilken forandring er du i gang med?
Husk at afprøve det du lærer
Du skal være forberedt på masser af inspiration og ledelsesværktøjer. Sæt tid af til at afprøve og implementere de ting, du har lært på dit lederkursus, i din egen afdeling.

Din certificering
Du vælger en konkret ledelsesmæssig udfordring fra din egen organisation. Du skriver en opgave, hvor du beskriver, hvordan du vil håndtere denne udfordring ved at bruge 2-3 konkrete metoder fra lederudviklingsforløbet. Du har 2 måneder til at skrive din opgave efter sidste dag på forløbet. Din opgave skal være på 5 sider. 2400 anslag med mellemrum pr side. Forside og indholdsfortegnelse medregnes ikke. Du får udleveret en skabelon. Din opgave bedømmes som bestået eller ikke bestået.

Bonus: Du får bestselleren “Håndbog for ledere“, der er et praktisk opslagsværk, hvor du kan finde inspiration, gode råd og konkrete lederværktøjer.

Book et hold allerede i dag

PRIS: Kr. 175.000,- + moms

STED: Jeres virksomhed

2019: Hold 1 (åbent hold)

Dag 1: 14. januar 2019 kl. 9-16
Dag 2: 21. januar 2019, kl. 9-16
Dag 3: 29. januar 2019, kl. 9-16
Dag 4: 6. februar 2019, kl. 9-16
Dag 5: 27. februar 2019, kl. 9-16
Dag 6: 7. marts 2019, kl. 9-16
Dag 7: 11. marts 2019, kl. 9-16