Foretagsomme medarbejdere med selvtillid, motivation og handlekraft

Hvilken type medarbejder vil du helst have i din enhed?

Den proaktive, selvstændige og engagerede type eller
den afventende, passive og demotiverede.

Åbenlyst kunne du sige! Det er alligevel tankevækkende, at vi på nogle arbejdspladser risikerer at ”skubbe” medarbejdere i retning af det sidste. Hvorfor mon?

En hel del forskning viser, at selvbestemmelse og øget motivation hænger sammen. Rundt omkring på danske arbejdspladser udsættes medarbejdere imidlertid, ofte for store forandringer, der er besluttet ovenfra. Indflydelse på eget arbejde reduceres dermed markant.

Jeg møder dagligt mellemledere, der står tilbage med demotiverede medarbejdere. Medarbejdere med højt sygefravær, stress, konflikter og forandringsramte.

Så kære mellemleder, hvad gør du nu? Du generobrer magten! Du skal give dine medarbejdere mere indflydelse samt udvikle deres foretagsomhed.

Tal med dine medarbejdere. Spørg hvad de hver især gerne vil arbejde med. Lad dem komme på banen. Lad dem finde nye veje og skabe forbedringer på jobbet. Giv dem magten tilbage. Giv dem mulighed for at være aktive.

Skab jeres egne meningsfulde forandringer og forbedringer.

Nedenfor kan du lade dig inspirere af en utraditionel case. Læs om hvordan 2 indkøbsposer med ingredienser til Pizza, kan være starten på medarbejderudvikling. Find selv på aktiviteter, der kunne sætte dine medarbejdere i gang med værdiskabende aktiviteter i jeres organisation.

 

Eventmaker i Skive

På en ungdomsskole i Skive kommune udklækker de nogle af fremtidens medarbejdere! Endda nogle seje af slagsen. Vicky Neess Flittner har ansvaret for et forløb, hvor 7.-8. klasses elever uddanner sig til Eventmaker.

Det starter med en pizza!

Vicky indkøber en række ingredienser, så der kan laves pizza. Hun stiller de 2 indkøbsposer på et bord. Herefter får de unge på 14-15 år adgang til køkkenet. Vicky stiller sig i hjørnet og ser, hvad der sker.

Hvem er hvem? Hvem tager initiativ? Hvem spiller smart? Hvem er underholdende? Hvem er negativ?

Hvem tænder ovnen? Hvem ruller dejen ud?

Det ender altid med pizza – som de unge selv spiser. Dette er første lektion på 3 timer. Mens de spiser pizza taler Vicky med de unge om livsindstilling, persontypologi, motivation, udvikling og samspil.

De unge får 3 post-it udleveret og skal skrive 3 ting, der beskriver dig som menneske.

De unge skal vurdere, hvilken livsindstilling de har og hvilken livsindstilling de ønsker sig.

I løbet af de næste 2 år – får de unge et personligt udviklingsforløb, hvor de lærer om projektledelse, budgettering og ikke mindst, at stable et stort arrangement på benene.

De skal selv finde på en idé til en event, der kan tilbydes andre unge. De skal sælge idéen til Ungdomsskolens ledelse. De skal udregne budgetter, finde sponsorer, planlægge og gennemføre.

Du møder en person, der i starten står bagerst – og til slut står forrest med ansvaret og styringen – fortæller Vicky Neess Flittner, Skive Ungdomsskole.

Samspil

Hvor på banen spiller DU? Vicky tager også en snak med de unge om, hvilken rolle de typisk tager i gruppearbejde, og hvilken rolle de kunne ønske sig at afprøve.

Jeg forklarer, at alle er vigtige. Vi skal være forskellige. Siger Vicky Neess Flittner

De unge lærer at samarbejde, give hinanden feedback og bruge hinandens styrker.

Livsindstillinger

Vicky bruger plakaten om livsindstillinger, tegnet af Orla Klausen. Hvor er du nu? Og hvor vi du gerne være, når der er gået 2 år? Vicky taler både om livsindstilling, mål og ansvar.

Kilde: Plakat tegnet af Orla Klausen. Kan købes hos www.mindshop.dk

De unge skal lære at være positive overfor hinanden. De skal hver gang øve sig i at træde frem og præsentere et emne. De skal turde sige noget.

Vicky mødes, det første halve år ca. 8 gange, med de unge. De bliver undervist i stadierne i et projekt. De skal lære, hvordan man kommunikerer. Hvordan man får andre med sig. Hvordan man lægger et budget. De skal lære om markedsføring. Ikke mindst skal de ud og markedsføre sig selv, sælge deres idéer og tage ud på skolerne og markedsføre deres event.

 

En tøse sleepover for alle piger i Skive

Tjek lige en af de events, som er skabt af de unge selv:

Vores egen T-shirt

Man kunne sige, at Vicky har det nemt. Det er de unge, der bestemmer det hele selv. Også den T-shirt, som de ønsker skal være årets Eventmaker T-shirt. Denne T-shirt er deres uniform. Alle andre unge i Skive Kommune kan se, at her kommer der en Eventmaker.

De unge har selv valgt at tilmelde sig forløbet som Eventmaker. De har typisk deltaget i et arrangement, som tidligere Eventmakers har lavet.

En Eventmaker bliver en del af medarbejderstaben på Ungdomsskolen. De får et diplom, som flere af de unge vedlægger, når de søger arbejde. På diplomet står der, hvad de har lært som Eventmakers. Og det er ikke små ting.

Børn skal ikke lære at kede sig – de skal opdage deres basale behov for at være foretagsomme. (Citat Hans Henrik Knoop).

 

Så hvad kan du gøre?

På en arbejdsplads fuld af forandringer, der er besluttet ”oppefra” i hierarkiet, kan du som leder med fordel analysere situationen og være skarp på:

  1. a) Hvad er besluttet? Hvad kan vi IKKE ændre?
  2. b) Hvor er vores handlerum i forandringen – hvor skal vi bruge vores ressourcer positivt?

Der er altid et handlerum, og det er der, at vi kan få selvbestemmelse.

Sørg for at stille de rigtige ingredienser til rådighed for dine medarbejdere.

Giv dine medarbejdere støtte og sparring undervejs, så de kan udfolde deres potentialer. Overvej i det hele taget, hvordan du med små projekter kan udvikle hver enkelt af dine medarbejdere. Hvad kan du gøre for at fjerne begrænsninger? Hvilke medarbejdere vil du starte med?

 

Foretagsomhed

Kaospilot, Eventmaker eller entreprenør. Kært barn mange navne. Man kunne også kalde det foretagsomhed eller eksekvering.

Virksomheder sætter netop fokus på entreprenørskab for at skabe et udgangspunkt for innovation. Evnen til at tænke nyt og blive foretagsom, kan have afgørende betydning for, hvilken værdi og hvilke resultater en konkret medarbejder får skabt i organisationen.

Der er brug for medarbejdere der har modet, virkelyst, livsdueligheden og selvtilliden til at være foretagsomme.

Og det kan læres. Det læres netop ved at være foretagsom. Succesfuld foretagsomhed avler mere foretagsomhed. Start gerne med små projekter. Rent faktisk kan foretagsomhed være med til at øge dine medarbejderes selvtillid.

Anne Kirketerp er Danmarks førende forsker i Foretagsomhed. Hun definerer foretagsomhed således:

Kompetencen til at iværksætte forandrende handlinger, som har værdi for andre. Citat: Anne Kirketerp

I erhvervslivet er der behov for foretagsomhed – medarbejdere med handlekraft, vedholdenhed og emotionel intelligens. Kig efter næste gang du skal rekruttere, måske du kan få fat i en tidligere Eventmaker.

Se mere om foretagsomhed med Anne Kirketerp: https://www.youtube.com/watch?v=MkyqTGjMZZk

Lyt til sangen Blomsten er rød: https://www.youtube.com/watch?v=gZUThR_u_h0

Se videoen om motivation og selvbestemmelse: https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

Se videoen om selvtillid (Self-efficacy): https://www.youtube.com/watch?v=ZsYwLhYuPco