Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer

Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet.

Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering, Socialkonstruktionisme, Appreciative Inquiry, Teori U og Mindfullnes. Alle ”bølger”, der er skyllet ind over land.

Disse bølger hænger fint sammen i nogle vuggende bevægelser, der lader os drive i en retning af mere anerkendelse, åbenhed, indsigt og nærvær. Dels for at øge vores trivsel, men absolut også for at skabe fundament for at udvikle os selv og vores præstationer.

Her er det, at lederskabet bør kobles på. Lederskab, der understøtter at medarbejdere åbner sig, udvikler sig og får nye indsigter. Det er måske indlysende for nogle, at lederskab gerne skal understøtte dette.

Alligevel oplever vi ledere, der ikke griber ind overfor teams og afdelinger med mobning, lav trivsel, konflikter, stress, vanetænkning og middelmådige præstationer.

Måske i mangel af færdigheder, men måske også som følge af, at en hel del medarbejdere ikke er opvokset med de nye indsigter, som positiv psykologi er på vej til at give verden.

 

Om positiv psykologi

Den amerikanske psykolog Martin Seligman anses som stifter af den positive psykologi. Da han i 1998 blev valgt som formand for det amerikanske psykologiske selskab (APA), proklamerede han i sin åbningstale, at fokuseringen på det syge sind havde betydet, at der blev viet alt for lidt opmærksomhed på det sunde, og studiet af hvad der gør livet værd at leve.

Det blev startskuddet til langt flere penge til forskning i trivsel, lykke, præstationer og det gode liv.

Martin Seligman var på det tidspunkt selv ekspert i depressioner. Positiv psykologi er altså et ”ungt” forskningsområde.

Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske undersøgelser.    Kilde: Wikipidia

Martin Seligmann udvikler PERMA modellen, hvor han samler en række forskningsresultater, der dokumenterer, at trivsel – privat eller på job – er betinget af

1) Positive emotions – positive følelser (glæde)

2) Engagement – fordybelse og nærvær

3) Relations – positive relationer

4) Meaning – mening

5) Achievement – præstationer

 

Medarbejdere, der hver dag har det rart og sjovt og får positive følelser fx via positive oplevelser med kunder eller kolleger – har større sandsynlighed for at trives på jobbet. Det er jo ikke raketvidenskab! Men der er nu forskningsbaseret dokumentation for, at medarbejdere hver dag skal have ”fyldt på” af positive følelser, idet disse ikke har langtidsholdbarhed.

Det gode lederskab må dermed handle om at skabe rum og mulighed for, at disse små daglige doser løbende kommer til hver enkelt medarbejder. At alle medarbejderne på jobbet er energi-givere til hinanden. På det mere personlige plan kender de fleste nok til at modtage en SMS fyldt med smileys fra en god ven. Den positive følelse i kroppen er nem at genkalde. Jo flere af den slags følelser hver dag, jo større trivsel. At smile ofte og ikke mindst dybfølt er essentielt for trivsel. Smil smitter og spreder hidtil ukendte positive effekter. Smil, kram, latter og glæde – jo mere på jobbet jo bedre.

At få lov til at fordybe sig og være nærværende i sit arbejde, er vel mindst lige så indlysende for trivsel. Engagement må være vigtigt for enhver leder. Lederskab handler her om, at skabe gode rammebetingelser for at den enkelte kan få mulighed for at engagere sig i sit arbejde. Martin Seligman henviser til arbejdet fra en anden psykolog Mihaly Csikszentmihalyi, der har udviklet Flow begrebet. Når tiden stopper omkring dig og du er suget ind i din opgave løsning – er du i flow. Flow kræver at du udfordres tilpas i forhold til dine evner. Flow kræver også, at du har lov til at være fordybet uden afbrydelser. At der er tilpas antal regler og at du ikke bliver kritiseret i for stor grad. At få lov at bruge netop dine top styrker.

Seligman har netop udviklet 24 universelle styrker, hvor du med fordel kan finde dine egne 5 top styrker. Udlever du disse styrker – har du større chance for engagement i dit arbejde.

Den faktor der giver størst trivsels effekt er ifølge Seligman – positive relationer. At have dybe og nære relationer til mennesker i ens liv. Det gælder naturligvis venner og familie. Men også kolleger. Igen må vi kigge på, hvad ledere gør for at skabe gode relationer mellem kolleger på jobbet. Barbara L. Fredrickson, der har skrevet bogen ”Positivitet – kilder til vækst” henviser til forskning, der dokumenterer, at vi er mere villige til at hjælpe andre, som vi har haft det sjovt sammen med. Hun fortæller, at forskere startede med at observere egern. Et egern er villig til at give lyd fra sig og advare sin flok, med risiko for at afsløre sig selv og dermed blive bytte. Forskerne opdagede, at det ikke blot var egernets egen familie den hjalp, men også egern, som den havde leget med. Andre egern ville ikke blive hjulpet. Det samme gælder for kolleger. Du er mere villig til at hjælpe en kollega, som du har haft det sjovt sammen med. God ledelse er måske også at få skabt situationer, hvor der naturligt dannes nye positive relationer i afdelingen.

Mening – at være en del af noget, der er større end selvet. Menneskets søgen efter mening. Vi ønsker formål, kald, essens, passion, vision og mission. Jo mere en medarbejder arbejder i overensstemmelse med sit eget kald, eller ser et større formål med sin opgaveløsning, jo større chance for trivsel. Igen har lederskabet stor betydning. Hvor ofte har du som leder fokus på hvorfor denne opgave er vigtig? Eller hvorfor vi som afdeling har betydning? Eller hvad vi bidrager til i en større sammenhæng?

Færdighed og præstation. I dette forskningsområde er der fundet meget spændende og nye resultater. Det er fx dokumenteret, at selvdisciplin, udholdenhed og træning er vigtigere end intelligens og talent. Carol Dweck, der har skrevet bogen ”Du er hvad du tænker”, har igennem 20 år undersøgt hvad der skaber præstation og motivation. Hun påviser, at en medarbejders mentale tankemønster har stor betydning for dennes præstationer. Hun har formuleret ”Det låste mindset” og ”Det udviklende mindset”. Dweck dokumenterer, at mennesker med ”det udviklende mindset” skaber langt bedre resultater. Medarbejdere, der tror at hårdt arbejde er vejen til succes, er langt mere selvmotiverende og håndterer lettere modstand i opgaveløsningen. Dette er en god nyhed for ledere. Ikke mindst er det en god nyhed, at dette mindset kan læres. Dweck har bidraget til udviklingen af et skoleudviklingskoncept ”Brainology”, hvor børn trænes i at få det ”udviklende mindset” og dermed få mere succes i skolen. Igen med påviste resultater. http://www.mindsetworks.com/ .

Dweck finder i sin forskning også en række vigtige redskaber til ledere, herunder hvordan feedback bør gives for at få den rette effekt.

De 24 styrker.

Seligman fortæller, at medarbejdere der bruger deres top styrker, når de skal løse opgaver, har langt større trivsel i opgaveløsningen. Er ”venlighed” din topstyrke – kan du med fordel tage en kedelig opgave og gøre den med ”venlighed” og dermed øge din trivsel.

Lederskabet må handle om, at støtte medarbejderne i at finde frem til sine egen top 5 styrker – og dermed få bedre mulighed for at skabe vejen til mere til mere trivsel i opgaveløsningen.

Konklusioner

Så positiv psykologi er endnu en bølge. Men helt sikkert med spændende nye input til øget trivsel og bedre præstationer.

Du kan som leder eller som HR afdeling, sætte en række gode bølger i gang, ved at give alle medarbejderne inspiration til at arbejde med styrker, mindset og positive emotioner.

Bølgerne vil brede sig og give langt større resultater end vi umiddelbart får øje på.

Vil du vide mere?

http://www.youtube.com/watch?v=iK6K_N2qe9Y – se Martin Seligman på Youtube

http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/Default.aspx – tag VIA styrke testen.

Læs bogen: Du er hvad du tænker 2006, Carol Dweck, Borgen.

Læs bogen: Positivitet – kilder til vækst i livet, 2009, Barbara L. Frederickson, Dansk psykologisk forlag.

http://www.dr.dk/DR2/P/Pessimisterne/ – DR2 har på denne hjemmeside lagt en række af de redskaber, som Barbare L. Fredrickson har påvist har effekt af. Redskaber til øget lykke og trivsel.

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/Positiv_Psykologi_vejen_til_stoerre_trivsel.htm – se Hans Henrik Knoop fortælle om positiv psykologi på jobbet.