At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse!

At ville noget, at have et mål, en drøm, en vision – og nogle meget klare overbevisninger om, hvordan vi når der til.

Alle har ikke været enige. Nogle er gået deres vej. Men 99% af ”kunderne” har sendt et klart signal: Høj tilfredshed!

Vi taler om Sengeløse Skole og skoleleder Jens Arnt.

Jens tiltrådte som skoleleder 1. august 2011. Han er 46 år gammel. På daværende tidspunkt var der 321 elever på skolen, nu er der 400.

Flere forældre havde valgt at sætte deres børn i privatskole. Men nu er de i stor stil på vej tilbage.

3 dages lederseminar uden dagsorden!

Jens har været leder i 16 år. Før han kom til Sengeløse skole har han været souschef på en skole i Tåstrup Kommune, I Københavns Kommune og i Værløse Kommune – og han har også været leder af en skole før han kom til Sengeløse. Og så har han været officer i forsvaret.

Så jeg sidder med en leder, der har stor erfaring. Men allervigtigst sidder jeg med en leder, der helt ind til knoglerne og i hjerteblodet er drevet af, at børnene skal lære noget.

Jeg bliver måske kaldt for ”den progressive leder” – men jeg er sådan set bare optaget af, at eleverne kommer først. Jeg frygter allermest at møde en elev om 20 år, der siger til mig: ”Hvorfor lærte I mig ikke det jeg skulle lære?”

Da han tiltræder som skoleleder på Sengeløse Skole vælger han at tage lederteamet på seminar i 3 dage – fuldstændig uden dagsorden!

Det eneste han, souschefen og lederen af fritidsordningen skal bruge 3 dage på – er at afstemme forventninger. De brugte 3 dage på at lytte til hinandens forventninger til skolen, fritidsordningen og til hinanden.

Som Jens udtrykker det:

Ledelsen skal gro først!

Hvis lederteamet er enige kan alt lade sig gøre.

En klar vision

Et godt sted at være og lære – med et internationalt udsyn.

Sengeløse Skole har 36 lærere og 12 pædagoger ansat.

Fra start var det Jens’ helt klare ønske, at få skabt fælles ambition og retning.

 • Øget faglighed
 • Bedre trivsel
 • Et anderledes skole og fritidstilbud
 • Synlighed

En øget faglighed handler om at Sengeløse Skole skal præstere bedre til Folkeskolens afgangsprøve og i det Nationale Test.

Og så er Jens stålsat på, at sikre en balance i mellem de forbundne kar: Høj faglighed og trivsel.

Når elever og lærere trives – kan der skabes flotte faglige resultater.

Ikke mindst skal Sengeløse Skole blive synlig i medierne.

 • Jens tager på roadshow rundt til alle børnehaverne og andre daginstitutioner, så han kan få snakket med forældrene til kommende børn i skolen.
 • Jens stiller sig op ved Brugsen, så alle kan komme i snak med den nye skoleder.
 • Jens er i lokalradioen, lokalavisen og sågar også DR Nyhederne!

Det hele handler om en meget bevidst medie strategi. Sengeløse Skole skal være synlige! Lokalt – kommunalt – og nationalt! De gode historier skal frem i lyset. Forældrene skal have et ansigt på skolen.

Målstyring via strategikortet

Med visionen som holdepunkt arbejder skolen efter et strategikort, hvor de 4 fyrtårne er opdelt i delmål, så man hvert kvartal kan se, hvilke aktiviteter, der skal igangsættes.

De 4 fyrtårne:

 • Øget faglighed
 • Bedre trivsel
 • Et anderledes skole og fritidstilbud
 • Synlighed

Så de flotte resultater komme ikke tilfældigt. Der følges op og der vurderes om de gennemførte aktiviteter flytter skolen i den ønskede retning.

I starten er nogle af lærerne ikke så glade for at de nationale test skal bruges som målemetode. Men Jens argumenterer for, at de nationale test, netop sikrer, at alle måles efter samme metode. Ikke mindst at der måles det som lærerne netop skal undervise efter – altså Undervisningsministeriets læringsmål for hver skoleårgang.

Så Jens holder fast på visionen om den øgede faglighed.

Forandringsledelse betyder mange møder

Det vil jeg – og derfor er det ikke til debat!

Da Jens tiltræder bebuder han, at der vil blive gennemført et serviceeftersyn af hele skolen. Han skal jo lære det hele at kende!

 • Lærernes undervisning
 • Skolens rammer
 • Organiseringen af arbejdet
 • De enkelte lærere og pædagogers holdninger
 • Samarbejdet med forældrene

Jens gennemfører 1: 1 samtaler med alle ansatte både efterår og forår. Han deltager i alle team møder, så han forstår, hvad der bliver drøftet. Han sætter 8 møder af til at drøfte visionen. Han beder om at få et praj, hvis nogen har undringspunkter eller kritik.

Han lytter og observerer. Han deltager i undervisningen og skolefritidsordningen. Jens vil med egne øjne og ører forstå, hvordan Sengeløs Skole fungerer.

Hvis nogle forældre melder en elev ud af skolen beder Jens om at holde møde med forældrene for at forstå deres beslutning og få input til forbedringer.

I det hele taget bliver forældrene inddraget i skolens udvikling.

Når Jens møder modstand, bekymringer eller indvendinger – lytter han. Men den grundlæggende forandring er ikke til debat. Så den skal ikke diskuteres.

Sengeløse Skole skal løftes til helt nye højder!