Forældet ledelse skal retænkes – opgør med industrisamfundets ledelse

Gary Hamel har udgivet bogen The Future of Management. Han er hjernen bag et nyt paradigme – et nyt ledelses paradigme. Det gamle paradigme kan ifølge Hamel ikke klare nutidens udfordringer. Hvis vi skal have fuld valuta for pengene – skal medarbejdernes engagement og idéer – sikres en højere kurs. Det gamle ledelses paradigme indeholder fokus på masseproduktion og effektivitet. Der er indbygget kontrol elementer og de få bestemmer over de mange.

Ledere slår kreativitet ihjel. Ledere dræber motivationen hos medarbejderne. Lederne træffer beslutningerne og har magten. Incitamentet hos lederne til reelt at fremme viden og innovation er ikke til stede. Mange ledere føler sig netop truet af forandringer og innovation. De er selvkonserverende. Deres magt og løn er koblet til det eksisterende. Mange ledere taler om innovation, men mener det ikke. Der allokerer ikke ressourcer til det. De belønner ikke innovation.

Mennesket er født kreativt. Men bliver socialiseret i organisationer til at tænke vanetænkning. Medarbejderne mærker det og demotiveres. De mister tilliden til ledelsen og engagementet i virksomheden.

Medarbejderne skal overtage ledelsesopgaverne. Lederne skal slippe magten. Store dele af kontrol arbejdet skal afløses af andre metoder. Ledernes rolle bliver at inspirere og hjælpe medarbejderne til at finde sjæl, følelser, mening og passion i deres arbejde. Den passionerede leder skal mobilisere lyst, vilje, engagement og kreativitet.

 

Vi skal genopfinde ledelse – verdens vigtigste sociale teknologi

Vi bevæger os i retning mod selvledelse, selvstyrende organisationer og netværksbaseret strukturer. Vi er på vej i retning af ledelsesrekruttering foretaget af medarbejderne selv. En tid hvor lederne bliver evalueret af deres medarbejdere og disse evalueringer bliver lagt tilgængeligt for alle på intranettet. Vi er på vej mod ledere og medarbejdere, der har sjæl, passion og følelser med i deres arbejde hver dag.

Er du fremtidens leder? Tag testen!

Til dit eget brug – stil dig selv disse spørgsmålene: Er jeg…Har jeg… Vil jeg…Gør jeg?

    Ja, helt

bestemt

Ja, men kun i en vis grad Nej, kun i en vis grad Nej,

bestemt ikke

    4 3 2 1
1 Skaber tillid i organisationen og hos den enkelte        
2 Fjerner pligten ud af arbejdet        
3 Udvikler selvledelse, hvor medarbejdere tør tage ansvar        
4 Sikrer at mit lederskab arbejder mod et højere formål – nobelt og væsentligt        
5 Skaber et arbejdsmiljø, hvor alle kan være kreative        
6 Udfordrer hierarkier, der ikke virker        
7 Giver beslutningsbeføjelser til mine medarbejdere        
8 Sikrer relevant og udvidet data adgang for mine medarbejdere, så de kan skabe bedre resultater        
9 Giver mine medarbejdere visionære input fra helt andre brancher og videnskaber        
10 Skaber meningsfulde kontrol aktiviterer, der støtter udvikling og læring        
11 Udvikler min rolle som leder i retning af katalysator for social interaktion        
12 Udvikler et arbejdsmiljø hvor forskellighed, uenighed og divergens hersker på den rare måde – frem for konformitet, enighed og sammenhold        
13 Opdeler organisationen i mindre grupper, der tildeles det fulde ansvar – økonomi og resultater        
14 Inddrager alle medarbejdere i strategi udvikling og beslutninger        
15 Udvikler forandringskompetence og –mod hos alle mine medarbejdere        
16 Lader alle medarbejdere indgå i målformuleringsarbejdet        
17 Udvikler helhedsorienteret målstyring – der understøtter motivation og innovation        
18 Skaber incitamentsmodeller, der sikrer helhedstænkning        
19 Etablerer plads til græsrods innovation        
20 Bidrager til et indre marked i organisationen for talenter, idéer og ressourcer        
21 Skaber rum for beslutningstagning på baggrund på åben dialog        
22 Udvikler den enkelte og dennes søgen efter egen passion        
23 Udvikler viden deling med verden udenfor organisationen        
24 Arbejder med systemisk tænkning som ledelsesmetode        
25 Arbejder hen mod en organisation båret af idealer, der er smuk, retfærdig og understøtter fællesskabet        

 Se Gary Hamel på Youtube.com

http://www.youtube.com/watch?v=TVX8XhiR1UY

Køb bogen – på dansk – Børsens forlag.

 

Sæt ledelse på dagsordenen til jeres næste afdelingsmøde.

Få dine medarbejdere til at sætte ord på excellent ledelse. Find 30 nøgleord der beskriver den leder som vil få dem til at tage ansvar, give sig fuldt ud, være engagerede, resultat skabende og innovative.

Giv dig selv en udfordring – lad dem evaluere, hvor du er lige nu og hvad du skal arbejde med for at blive en endnu bedre leder!

Få en snak om god ledelse. Brug eventuelt dialogkort om ledelse: