Man skal ikke skue hunden på hårene – siger man, men det gør vi nu alligevel.
Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med til at sætte ord på
din personlighed. Det sted du bor, den bil du kører i, den slags mad du køber. Den titel d
har på din Linkedin profil.
Gad vide om det ville gøre noget ved din personlighed, hvis du i et helt år gik i noget helt
andet tøj end du plejer? Eller hvis du skiftede job og blev underlagt en voldsomt
anderledes virksomhedskultur?

Din adfærd, dine værdier, de jobs du får, de opgaver du kaster dig ud i, dine færdigheder –
er også med til at definere din personlighed.
· Hvad er personlighed?
· Hvor kommer personligheden fra?
· Hvordan kan personlighed beskrives?
· Hvem er jeg?

Mønsterbrydere fortæller ofte om, at en helt ny ramme gav dem mulighed for at bryde med
gammel adfærd, uhensigtsmæssige venner og iscenesætte sig selv i den ”gode” udgave.
De fik en ny start. De traf et valg.

man vælge sin personlighed? Eller kan man udvikle den? Personligt tror jeg, at de
fleste kan finde frem til adfærd og egenskaber, der kan bruges hensigtsmæssigt og
overvejet. Jo mere reflekteret du er – jo bedre kan du være bevidst om, hvad der vil være
hensigtsmæssig adfærd i en given situation.
Den seneste forskning inden for neurologi peger i retning af, at hjernen er plastisk – det
betyder, at den kan ændres. John B. Arden, der er ph.d og neuropsykolog (Rewire your
Brain) beskriver, hvordan du kan ændre både på vaner og din hjerne. Det vil kræve hårdt
arbejde, på linie med at holde op med at ryge, men det kan lade sig gøre. Måske kan du
blive lige så glad som Ole Henriksen?
Vi er ikke født med en selvoplevet identitet, ikke engang med følelsen af at være et individ.
En baby oplever sig som koblet til sine omgivelser. Først senere vil babyen begynde at
opleve sig som et individ.
Ifølge psykologen Erik H. Erikson vil vores identitet langsomt udvikle sig i barndommen og
teenageårene og følge nogle forudsigelige trin og generelle temaer:

0-1,5 år Tillid – mistillid Barnet skaber relation og fortrolighed til forældre
1,5-3 år Autonomi – tvivl Barnet udvikler fysiske færdigheder – gå, gribe, løbe
3-6 år Initiativ – skyld Barnet tager initiativer, men kan være for bestemmende, hvilket fører til
skyldfølelser
6-12 år Driftighed – mindreværd. Barnet lærer at håndtere krav og risikerer følelses af underlegenhed og
mislykkethed
12-18 år Identitet – identitetsforvirring. Teenageren søger at opnå fornemmelse for kønsroller, følelser, socialt tilhør, værdier, normer
19-40 år Intimitet – isolation Den voksne udvikler nære venskaber og lider under at føle sig isoleret
40-65 år Omsorg At finde måder på at tilfredsstille og støtte den næste generation
65- Refleksion – visdom Følelsen af eksistentiel afklaring og følelse af fuldkommenhed

Erikson’s teori giver dog ikke nogle begreber, som kan tydeliggøre forskelligheder hos mennesker.

Personlighed og identitet er siden de gamle grækere blevet beskrevet. ”Jeg” forståelsen – at være en person, der måske ligner eller ikke ligner de andre – udvikler sig igennem ungdomsårene. Forældre vil dog påpege, at søskende allerede tidligt viser sig at have forskellige identiteter – den stille baby versus den urolige baby. Det udadvendte barn og det mere generte barn.

Hvor meget der stammer fra gener/arv og hvor meget der stammer fra miljøet/opvæksten har Sonja Lubormirsky et bud på. Eller i hvert fald mener hun, at vi kan påvirke vores lykkefølelse en hel del selv. Hun har forsket i tvillingers identitet og personlighed og har følgende forståelse: Du har 50% med fra dine gener, men du kan selv påvirke 40%. Altså om du grundlæggende har en personlighed, der er mere eller mindre depressiv.

Psykologer har igennem flere hundrede år forsøgt, at beskrive forskelligheder ved at observere menneskers adfærd, værdier, præferencer og personlighedstræk. Nedenfor kan du få nogle smagsprøver på nogle af de forskellige person analyser, som du eventuelt vil støde ind i på job eller i anden sammenhæng.

Din rejse – din personlighed
Nedenfor kan du med krydser prøve at nærme dig et billede af dig selv. Du kan tage på en lille rejse, der undersøger dig selv. Måske får du endnu et input til at beskrive:

· Din identitet, dit image, dine karaktertræk, dine egenskaber, din profil, din type – din
personlighed

Om din personlighed altid vil se således ud – afgøres af, hvilke større begivenheder i dit
liv, som vil påvirke dig og ikke mindst, hvad du selv vælger at arbejde med i relation til din
egen personlighed.
Lad os starte med vel den ældste af alle personlighedsanalyser:

Hvad er du mest?

Hyppigt Af og til Sjældent
Ild
Vand
Jord
Himmel

Læg mærke til, at denne simple opdeling allerede i en metafor kan sætte ord på noget du er/gør mere eller mindre.

 

En anden klassiker er opdelingen, som Adizes har brugt:

 

Hvad er du oftest – på jobbet, i fritiden, derhjemme?

Hyppigt Af og til Sjældent
Produktiv, optaget af nå mine opgaver, fokuseret på planlægning og styring
Innovativ, kreativ, idérig, optaget af projekter og forandring
Administrativ, effektiv, optaget af at systematisere, organisere, ordne
Emotionel, optaget af andre mennesker, fokuseret på at lykkes sammen med andre, involverende og dialogskabende

Læse mere om Adizes i bogen ”Lederens faldgruber”, forlaget Børsen.

Er der forskel på ude og hjemme – og hvorfor?

Den næste opdeling i mønstre, værdier, drivkraft og motivation – er meget gammel i sin oprindelse – man kunne kalde det ”arketyper” – altså grundtyper. Det moderne navn er ”Enneagrammet”:

 

Hvad er vigtigt for dig? Er du …?

Hyppigt Af og til Sjældent
  1. Principfast, samvittighedsfuld, velorganiseret, ordentlig, perfektionistisk, optaget af hvad der er rigtigt og forkert, kræsen.
  1. Omsorgsfuld, empatisk, oprigtig, varmhjertet, generøs, selvopofrende, sentimental, behagesyg.
  1. Tilpasningsdygtig, succesorienteret, selvsikker, tiltrækkende, ambitiøs, kompetent, konkurrenceorienteret.
  1. Selviagttagende, romantisk, selvbevidst, sensitiv, kreativ, individualistisk, unik, humørsvingende.
  1. Skarpsindig, tænkende, opmærksom, indsigtsfuld, nysgerrig, selvstændig, innovativ, opfindsom, distræt.
  1. Sikkerhedssøgende, pålidelig, hårdtarbejdende, ansvarlig, problemknusende, forudser vanskeligheder.
  1. Optimistisk, travl, produktiv, udadvendt, alsidig, spontan, legesyg, praktisk, humørfyldt.
  1. Kraftfuld, selvsikker, stærk, selvhævdende, beskyttende, ressourcefuld, ligefrem, beslutsom, ansvarlig.
  1. Sorgløs, accepterende, tillidsfuld, optimistiske, støttende, konfliktundvigende.

Læs mere om Enneagrammet hos www.nlp-huset.dk – v/Gitte Hylby eller tag en test på http://www.enneagraminstitute.com/Tests_Battery.asp

 

 

Måske er der nogle af de mange ord – du især synes passer på dig. Prøv at understreg disse ord.

 

I det næste skema finder du nogle modsætninger – prøv at sætte max. 1 kryds pr. modsætning. Hvilken adfærd har du oftest? Prøv først at sætte kryds ”på jobbet”. Se om krydserne vil flytte sig ”privat”.

Sæt 4 krydser
Dominerende, styrende, initiativtagende Mild, afventende, fleksibel
Indflydelsesrig, snaksagelig, ivrig Nøgtern, iagttagende, analyserende
Stabil, loyal, lyttende Projektorienteret, aktiv,
Regelorienteret, struktureret, disciplineret Frihedssøgende, selv ledende, spontan

Læs mere om Personprofil analyse med DISC hos www.thomasinternational.net.

 

Den næste opdeling i roller – er endnu en klassiker. Belbins grupperoller. Super egnet til projekter, samarbejde og forståelse af forskellighed.

 

Når du samarbejder med andre – hvilke roller og opgaver tager du oftest? Hvilke roller kan du skifte imellem? Hvilke roller/opgaver tager du sjældent?

 

Ofte Af og til Sjældent
Opstarter. Dynamisk, højt gearet og rastløs. Udfordrer og skaber pres, finder veje uden om forhindringer
Koordinator. Moden, selvsikker og tillidsfuld. Kan prioritere. Klargør mål og frembringer beslutninger. Har øje for andres talenter.
Formidler. Socialt orienteret, udadvendt og skarpt iagttagende. Sensitiv, diplomatisk og fleksibel. God lytter. Undgår gnidninger og skaber et godt klima.
Kontaktskaber. Udadvendt, entusiastisk, nysgerrig og meddelsom. Undersøger muligheder. Skaber kontakter
Idémand. Begavet, kreativ og idérig. Ser vanskelige problemstillinger fra nye vinkler.
Analysator. Analytisk, nøgtern og objektiv. Præcis dømmekraft. Ser alle rationelle aspekter af en sag.
Organisator. Disciplineret, pålidelig og loyal. Effektiv i gennemførende faser. Realistisk og praktisk.
Afslutter. Omhyggelig og samvittighedsfuld. Leder efter fejl og forglemmelser. Perfektionistisk, vedholdende og præcis.
Specialist. Bidrager med specialviden og tekniske færdigheder. Stærkt fagligt engagement og selvtillid. Meget koncentreret om sine mål

og opgaver.

Læs mere om Belbin hos www.potential.dk.

En af de seneste beskrivelser af menneskers forskellighed er de 24 karakter styrker, der er lavet af Martin Seligman og Chris Petersson. De 24 styrker skal forstås som det, der styrker dig – ikke nødvendigvis det, som du er god til. Du kan tage en gratis person analyse – http://www.viacharacter.org/www/Character-
Strengths/VIA-Classification – på dansk.

Hvis du vil prøve Jung’s typeindikator kan du klikke ind på www.jobindex.dk og tage deres test. ”test dig selv”. http://jobindex.dk/cgi/typeindikator.cgi

Tag et print eller tegn billedet du får:

Sæt 4 krydser
Ekstrovert Introvert
Sansning Intuition
Tænkning Følen
Vurderende Opfattende

 

Så hvem er du?

 

Prøv at beskrive dig selv med 20 nøgleord – og giv din profil en overskrift:

 

Overskrift:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.