Artikler

Inspiration – artikler om ledelse

Great Leaders Inspire – Nedenfor finder du ideer, metoder, teori og svar. Lederudvikling – er også at læse om god ledelse.

Køb bogen “Håndbog for ledere” – og supplér med alle de gratis værktøjer og artikler nedenfor.
Bogen kan købes hos www.jobogidé eller hos www.saxo.dk. Pris 358,- kr. incl. moms.

Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsmail på mail@uption.dk mrk. “UPTIONs nyhedsmail” – så modtager du gratis løbende artikler om ledelse, organisation og udvikling.

Læs f.eks. om:
 1. Målformulering
 2. Personlige mål
 3. Målstyring
 4. Visioner der flytter bjerge
 5. En god plan
 6. Mus – er det tiden værd
 7. Forandringsledelse
 8. Coaching
 9. Konflikter og mægling
 10. Sygefravær
 11. Den nødvendige samtale
 12. Talentudvikling
 13. Præsentationsteknik – du er budskabet
 14. Nyudnævnt leder – og hva’ så…
 15. Lederen som kulturudvikler
 16. Værdifuldt, rigtigt og vigtigt
 17. Mentorprogrammer – din checkliste
 18. Forretningsudvikling
 19. Paradigmer
 20. Blue Ocean Strategy
 21. NLP – hva’ er det?
 22. Open space – involvering af alle
 23. Mange intelligenser
 24. Skriv så de får lyst til at læse
 25. Metaforer
 26. Lønmodeller
 27. Senior – allerede?
 28. Girafsprog
 29. Transaktionsanalyse
 30. Appreciative Inquiry
 31. Slut med budgetter
 32. Din tid løber
 33. Energimøder
 34. Og hva’ så – vi har fået en vision og nogle værdier!
 35. Udvikling og personlige forandringer
 36. Resultatkontrakten du vil elske
 37. Fastholdelse
 38. LEAN på godt og ondt
 39. Dit fulde potentiale
 40. Teams der vinder
 41. Dine medarbejderes styrker og ressourcer
 42. Anerkendende dialogspørgsmål
 43. Personlighed – kend dig selv
 44. Mini-projekter
 45. Lederudvikling
 46. For mange mål
 47. Dialogkort om service
 48. Går du til sjove møder?
 49. Fremtidens ledelse – tag testen
 50. Opfølgning på medarbejder tilfredsheds undersøgelsen
 51. Vilde kulturaktiviteter, der løfter din afdeling
 52. Distanceledelse – 10 gode råd
 53. Afdelingensscrapbog – jeres guldhistorier
 54. Systemisk ledelse
 55. Teori U – afklarede beslutninger
 56. Bløde mål og nøgletal
 57. Min drømmechef
 58. Hvad du ønsker skal du få – drømme der udvikler
 59. Tilstandsrapporten – din afdelings resultater
 60. Dialogkort til MUS
 61. Den halve leder
 62. En leders ambition
 63. Dialogkort – Facilitate
 64. Teamets selvevaluering
 65. Positiv psykologi
 66. Dialogkort – Positiv energi
 67. Din passionerede medarbejder
 68. Den rolige leder – at skifte tilstand og humør
 69. Vinder mindset – du er hvad du tænker
 70. Positivitet og bundlinie
 71.  Fra kollega til leder
 72. En værdsættende runde
 73.  Psykologisk tryghed i teamet
 74. Foretagsomme medarbejdere
 75. Står du i vejen for dig selv
 76.  Små sejre, der motiverer
 77.  Er det spild at sende dine medarbejdere på kursus?
 78.  Team psychology
 79. Brug nu hjernen – bedre forandringsledelse
 80.  Performance samtaler der skaber bundlinje
 81. Paradokser og kompleksitet
 82. Mellemledere skaber ingen værdi – management by pis og papir
 83. Indre og ydre motivation
 84. Dine 24 styrker
 85. Styrkekort 24 billedkort
 86. Flow – din optimale tilstand
 87. Agile Leadership
 88. Succes med lærlinge

 


‘Håndbog for ledere
– Forretningsudvikling og personaleledelse i knæhøjde’

– af Pia Torreck, UPTION

‘Håndbog for ledere’ er en praktisk opslagsbog, hvor du finder inspiration til udvikling af lederrollen og og konkrete ledelsesredskaber, som du kan bruge direkte i din dagligdag’.

Steen Hildebrandt skrev i Børsen:
“….Der er klar tale, klare forslag, klare skemaer og checklister. Som det hedder i bogen, så forsøger den i knæhøjde at relatere til tre væsentlige succeskriterier: Flotte nøgletal, høj kundetilfredshed og god trivsel hos dine medarbejdere. Med denne treening fokuserer Pia Torreck på det, der er enhver leders situation: Det drejer sig om at skabe resultater. Resultaterne kan måles på mange forskellige måder, men nøgletal undgår ingen. Dernæst er der to afgørende interessenter: Kunder og medarbejdere. De to og samspillet dem imellem afgør i vid udstrækning, hvordan nøgletallene kommer til at se ud”.
“Der er valuta for pengene… For hvert tema er der skemaer, checklister, modeller og figurer, systematikker, forklaringer og tekst, som alt sammen vidner om en fin kombination af teoretisk overblik og stor praktisk erfaring fra flere typer af virksomheder og ledelsesinstitutioner. På den måde er man som ny leder og som mellemleder virkelig godt hjulpet med en sådan håndbog. Den lidt mere erfarne leder, der alligevel trænger til en let repetition af nogle af ledelsesordene, kan tage den med hjem og læse i den også”.

Martin Hjelmborg fra Dansk Biblioteks Center skrev:
” Førsteklasses håndbog, der på en enkel og direkte måde kommer rundt om alle aspekterne ved at være leder på en fyldestgørende måde… på en begrænset plads har den faktisk alt relevant viden med og er et must for alle ledere…”

 

Nedenfor finder du korte resume’er af alle artiklerne:

UPTION giver dig masser af inspiration til din lederudvikling – god ledelse handler om at tage på lederkursus og få ny energi, men du kan også blive en dygtig leder ved at læse om ledelse. Klik ind på de artikler, som du har brug for at få input til.

Ledere uddannes når de reflekterer over egen praksis.

1. Målformulering
Hvorfor overhovedet arbejde med mål som leder?
En del af din lederudvikling bør handle om, at blive skarp på at opstille gode mål.

Få men rigtige mål.

Det er vel nærmest noget af det allervigtigste en leder skal etablere. Medarbejdere kan lide fælles fodslaw og meningsfuldt arbejde. De fleste kan også godt lide at vide, hvordan de bidrager til helheden. Både ledere og medarbejdere kan lide at føle sig succesfulde. Og ikke mindst er muligheden for læring i dagligdagen essentiel for de fleste
Når du tager på
UPTION Leadership Tools – lærer du at formulere mål, der er meningsfulde og motiverende. Et lederkursus – også for den mere erfarne leder.

2. Personlige mål

Hvad skal der til for at mine medarbejdere oplever at målene er relevante for dem?
Hvad kan jeg gøre for at opstille personlige mål til deres udviklingssamtale?

Du kan i artiklen læse om SMARTØF metoden.
Som en del af din lederuddannelse – er det en god idé, at få styr på hvilke mål, du naturligt får fra din chef – som en del af din afdelings mission – og hvilke mål du har brug for at opstille af mere personlig karakter. Hvilke mål er team-, afdelings- og personlige mål.

Læs også Chris McDonalds artikel “Fra ordinær til ekstraordinær”

3. Målstyring

Resultater kommer ikke af sig selv.
Hvad kan du gøre for at være effektiv i jeres udnyttelse af ressourcer?

God ledelse handler i høj grad om at have fokus på fremdrift, resultatskabelse, resultatforbedringer og toppræstationer. MEN det kræver, at du gør en dyd ud af en meningsfuld og motiverende målopfølgning.

EFQM Excellence modellen kan give dig et overblik over hvilke resultater, du bliver målt på og hvilke indsatser du især skal have fokus på.

4. Visioner, der flytter bjerge

Hvad drømmer du om?
Hvad går du og længes efter?

Har dine medarbejdere en drøm? Har I sammen gjort jer nogle overvejelser om, hvor I skal hen?

UPTION udgiver nogle dialogkort – FUTURE UPTIONS – hvor du kan involvere dine medarbejdere og få lagt nogle togskinner ud eller lavet nogle fremtidsscenarier. Måske endda en stærk fælles vision.

Det er langt nemmere at gå en fremtid imøde – du selv har været med til at skabe.

5. En god plan

Det er da ikke så svært at lave en god plan!
MEN har du overvejet at lave planen sammen med dine medarbejdere – eller dine håndværkere?

Tænk hvilket ejerskab – god ledelse handler om at få skabt resultater gennem andre. Og det er da en hel del lettere at få alle de væsentlige aktørerer til at skabe resultatet, hvis de har forstået – hvem der skal gøre, hvad – og hvordan rækkefølgen påvirker deres del af indsatsen.

6. MUS er det tiden værd?

Det koster meget tid og mange penge.
Derfor skal en medarbejder udviklings samtale opfattes som en investering, der skal opfylde sit formål.
Hvorfor holder du MUS i denne runde?
Hvad ønsker du at opnå?
Hvad ville du opfatte som en god samtale?

Har du været på lederuddannelse og trænet dine samtaleteknikker?

Læs også om Ulrik Wilbeks samtaler med sine spillere i bogen Tro på dig selv

7. Forandringsledelse

Er der overhovedet forskel på daglig ledelse og forandringsledelse?
Der kommer forandringer dagligt – så måske skal forandringsledelse også være et dagligt beredskab.

Modstand mod forandring er i et vist målestok en helt naturlig og sund reaktion. “Er det nu også nødvendigt? Er det nu også det rigtige?” Men bliver din medarbejdere ramt hårdt går det ud over trivsel, produktivitet og manglende resultatskabelse.

Genopfrisk løbende hvad du skal huske som leder, når nogen bliver “ramt” af forandringer. På de fleste lederkurser vil du få input til, hvordan du forventes at igangsætte og gennemføre forandringer.

8. Coaching

Næsten det mest misbrugte ord indenfor ledelse.

I princippet et meget enkelt lederværktøj. Lyt, lyt og lyt. Stil få spørgsmål. Vær bevidst om, at ofte kan dine medarbejdere meget mere end de selv tør tro på.

Coaching er effektivt i nogle situationer, og ubrueligt i andre.
En medarbejder, der beder om et godt råd – kan ubevidst bede om at blive coachet – men kan faktisk også bede om et godt råd. Ergo er det lederens opgave at fornemme, hvad medarbejderen har brug for.

Stiller du dig til rådighed med gode råd og beslutninger i tide og utide – vil du over tid skabe en flok af medarbejdere, der er dybt afhængige af dig. De fleste ledere ønsker sig selvstændige, tillidsfulde og handlekraftige medarbejdere.

Læs også Nicolai Moltke Leth’s tanker om udvikling af unge på True North

9. Konflikthåndtering

Konflikter er pest i din afdeling. Trivsel og effektivitet falder drabeligt. En sund kultur, hvor alle medvirker til at håndtere konflikter på en sund måde – er super vigtigt. Lederudvikling handler om at træne dig som leder til at forstå, hvad konflikters natur gør ved dine medarbejdere – og hvad du konkret kan gøre, så du genopretter et sundt arbejdsmiljø.

Er konflikter altid farlige? Nej der findes gode og sunde konflikter. Når vi diskuterer faglige emner og holder os til det saglige. Her får alle nye indsigter. Men når der opstår misforståelser eller følelser af mistillid – så er den gode diskussion blevet til et kim til noget, der kan vokse sig til et stort og alt opslugende monster.

Kig ind på Center for Konfliktløsning, hvis du har brug for en uvildig mægler.

Eller køb 2 film på Arbejdsmiljøbutikken – “Samspil” eller “De elleve sammensvorne” – gode film, der beskriver konflikttrappen og konflikttyperne.

10. Sygefravær

Kan du reducere sygefraværet i din afdeling – får du langt flere ressourcer!
Og det er muligt. Mange ledere har med succes taget fat – og sat sygefravær på dagsordenen.

Der kan være mange årsager til sygefravær. Det vigtigste er, at du som leder tør tage sygefraværet frem i lyset, hvis du mener at det er for højt hos en eller flere af dine medarbejdere.

God ledelse handler om at vise omsorgs – og turde finde ud, hvad der kan øge trivslen hos dine medarbejdere. Måske skal du finde årsagen til sygefraværet og turde være kreativ i valget af løsninger.

Alle skal have lov til at være syge, men det skal jo helst være så sjovt at gå på arbejde, at kroppen skynder sig at blive rask igen.

11. Den nødvendige samtale

Det er ikke den vanskelige samtale – eller den svære samtale…. for hvem siger, at det bliver svært? Til gengæld er det måske netop nødvendigt.

Har du gået rundt om den varme grød og katten…. så er vi nok tæt på at samtalen er nødvendig. Forbered dig godt, men udskyd ikke.

12. Talentudvikling
Der er så meget talent derude. Rasmus Ankersen fortæller os, at talent absolut ikke er nok. Hårdt arbejde, vilje, sult og mange træningstimer er den primære forklaring på elite resultater. Læs i artiklen om, hvordan du som leder kan udvikle alle i din organisation. Ledelse handler i høj grad om at spotte vilje og ihærdighed. Den gode leder får alle til at toppræstere og udvikle deres potentiale.

13. Præsentationsteknik – du er budskabet

Tør du? Kan du lide det? Eller gør du det kun fordi du skal? Lær, hvordan det kan være sjovt og energi givende at stå på scenen! Alle dygtige ledere træner deres kommunikationsevne. Især den mundtlige formidling er vigtig for dit lederskab. Til møder, i samtaler og på scenen – skal du være let at forstå og skabe engagement hos dit publikum.

Kig ind på TED.com og se alle de inspirerende foredrag. Tjek også lige Steve Jobs berømte tale på Stanford i 2005.

14. Nyudnævnt leder – og hva’ så

Du har 100 dage. Brug dem klogt. Forbered dig godt inden du tiltræder som ny leder.

Læs også artiklen på Lederweb – Let vejen for de nye ledere.

15. Lederen som kulturudvikler

Kultur kommer af sig selv. Men hvilken kultur ønsker du at skabe? Ved du, hvad der er med til at skabe kultur? Og ved du, hvad du som leder kan gøre?

16. Værdifuldt, rigtigt og vigtigt

Skal vi også have værdier? Jamen er det ikke bare et spørgsmål om at kopiere de 5 typiske: Handlekraftig, ansvarlig, empatisk, ærlig og kundeorienteret….
Ja det var jo ikke svært…

Matcher de med dine ledelsesværdier? Vil kunderne så også opleve det i hverdagen?

Se også youtube klippet med Lars Kolind om Meningsfulde værdier

17. Mentorprogrammer – din checkliste

Lederuddannelse, lederkurser, bøger om ledelse, videoklip på youtube.com og meget mere skal der til. MEN du skal måske også passe dit ledernetværk på www.linkedin.com. Måske skal du melde dig ind i et netværk for ledere – fx Netværk Danmark eller hos Center for ledelse.

Og måske skal du overveje at få dig en mentor, der kan støtte dig…

18. Forretningsudvikling

Nej det er ikke kun noget, der sker på direktionsgangen. Alle i virksomheden bør have fokus på forretningsudvikling. Det er med til at sikre vores overlevelse. Og så er det spændende.

19. Paradigmer

Overbevisninger, antagelser, mentale modeller, paradigmer – smarte anordninger, hvis de støtter i noget hensigtsmæssigt. Mennesker med succes kan fortælle om stærke og støttende overbevisninger og effektive copingstrategier.

Læs fx. Arne Nielssons bog Viljen til sejr2

20. Blue Ocean Strategy

Du skal som leder kende til forskellen mellem at optimere din organisation og optimere din forretningsstrategi. Du får hjælp til begge i en række forskellige modeller, metoder og værktøjer. Michael Porter har givet os en række gode modeller, der kan støtte i at forstå vores egen branche, marked og produkt.

Blue Ocean Strategy indeholder yderligere en række spændende veje til at analysere og nytænke vores produkter og ydelser.

Tag fat i Jesper Sørensen eller Rasmus Grønning Hansen. De har alle Blue Ocean Værktøjerne klar.

21. NLP – hva’ er det?

Forstå dig selv, kommunikationen med andre og find veje til bedre præstationer. NLP er en stor kasse med metoder og modeller, der kan bidrage til, at dit lederskab bliver markant bedre.

22. Open space – involvering af alle

Hvorfor ikke lave et møde eller en konference, hvor deltagerne selv designer indholdet? Og hvor deltagerne frit kan gå til og fra de emner, der interesserer dem. Som leder kan du skabe et stort ejerskab til et emne, der bliver vendt og drejet med Open Space metoden.

23. Mange intelligenser

Howard Gardner startede med 7 intelligenser, nu er vi oppe på 9. Hans primære pointe er, at vi alle har talent. Måske ikke altid sprogligt eller logisk, men måske musisk eller kropsligt. Vores medarbejdere har måske nogle intelligenser, der kan bidrage til at vi kan løse opgaverne langt mere effektivt.

24. Skriv så de får lyst til at læse

“Idet der skal henvises til Deres skrivelse af ……”
Puha… det kræver øvelse, at lære at skrive på en anonym og afstandstagende måde. Og det skal aflæres igen hurtigst muligt…
Det kræver også øvelse, at finde en let og motiverende stil, hvor læseren forstår budskabet.

Din lederstil – også på skrift – skal være motiverende.

25. Metaforer

Analogier, billeder, tegninger, citater osv. Det giver dine budskaber et løft. Bedst er det dog, at dine budskaber sidder fast som gaffa-tape i dit publikums hukommelse. Og endnu bedre bliver det, når de allermest komplekse emner, bliver forstået – fordi du hjalp til med en metafor.

26. Lønmodeller

Vil løn overhovedet kunne bruges til at motivere? Skal der andet til? Bruger du løn som et ledelsesværktøj?
Se også Dan Pink fortælle om motivation og løn på youtube –
The Surprizing truth about motivation.

27. Senior – allerede?

Har du nogle 40 årige, der mentalt er gået på pension? Ønsker du at fastholde drive, innovation og præstationer hos dine 55 årige kolleger?

28. Girafsprog

Stop konflikterne – undgå at misforståelser bliver til konflikter. Tag fat om nælden straks. Brug girafsprog, så du ikke mister besindelsen og overfuser dine kolleger eller kunder. Nogle medarbejdere kan have stor gavn af at lære girafsprog, så de får taget den snak, der skal tages – i stedet for at brænde inde og gå ned med stress.

29. Transaktionsanalyse

Kommunikation er en helt speciel kunst. Ironi og sarkasme kender vi alle. Når en samtale ikke går som planlagt, kan det være at der kan findes en forklaring i de kommunikationsmønstre som du eller din samtalepartner bruger. Som leder gør du klogt i at kunne forstå, hvordan du selv sender budskaber afsted.

30. Appreciative Inquiry

Giv dit team ny energi – undersøg alt det der virker hos jer.

31. Slut med budgetter

Send denne artikel til økonomichefen – men primært til jeres administrerende direktør. Hvad vil I helst styre efter at skabe resultater eller kigge i bakspejlet, mens i kører med 180 km i timen?

32. Din tid løber

Effektiv uden stress. Som leder skal du selv være dygtig til at bruge din tid rigtigt. Og du skal også hjælpe dine medarbejdere til at få skabt sig nogle gode dage, hvor opgaver bliver løst effektivt.

Kig indenfor hos Trine Kolding og find en række tips og triks til den effektive leder.

33. Energimøder

Slut med at sove til møderne. Design nogle møder, der giver gode beslutninger, ejerskab og motivation.

34. Og hva’ så – vi har fået en vision og nogle værdier!

35. Udvikling og personlige forandringer

36. Resultatkontrakten du vil elske

37. Fastholdelse

38. LEAN på godt og ondt

39. Dit fulde potentiale

40. Teams der vinder

41. Dine medarbejderes styrker og ressourcer

42. Anerkendende dialogspørgsmål

43. Personlighed – kend dig selv

44. Mini-projekter

Projektarbejdsformen er så effektiv. Til små og større opgaver. Brug formatet, når du skal delegere en opgave. En medarbejder der skal udvikles, kan med fordel få et projekt.

45. Lederudvikling

46. For mange mål

Dårlige mål, for mange mål, demotiverende, uklare mål. Kig på dine mål og giv dem et lille eftersyn.
Performance Management lægges for had, meget ofte fordi målene ikke formuleres ordentligt.

47. Dialogkort om service

Du får en smagsprøve på nogle spørgsmål om service. Tag din gruppe og find de spørgsmål, som I kunne have glæde af at tale om.

48. Går du til sjove møder?

Tidsspilde – er der masser af, når møder ikke bliver designet og styret ordentligt. Kig dine møder efter i sømmene.

49. Fremtidens ledelse – tag testen

Gary Hamel har skrevet bogen “Fremtidens ledelse” – tag testen og find frem til, hvilke temaer du måske skal overveje at udvikle i dit eget lederskab.

50. Opfølgning på medarbejder tilfredsheds undersøgelsen

Fasthold anonymiteten. Gør noget, så det har givet mening at lave undersøgelsen. Dine medarbejdere vil gerne tages alvorligt. Kig også på det der virker i jeres enhed.

51. Vilde kulturaktiviteter, der løfter din afdeling

Du skaber kultur hver dag. I denne artikel finder du masser af idéer til aktiviteter, der kan understøtte dit daglige ledelsesarbejde. Ikke mindst, hvis du ønsker en afdeling/et team, der skaber resultater, forretningsudvikler, er innovative og har det sjovt.

52. Distanceledelse – 10 gode råd

Chat, Facebook, Twitter – du bestemmer, men du må hellere komme ind i kampen. Dine medarbejdere har brug for at du er på. Især når du sidder langt væk.

Læs også artiklen, hvis du vil give dine medarbejdere et par gode råd.

53. Afdelingens scrapbog – jeres guldhistorier

Rejs dig op – vær stolt af det du har skabt! Vis din direktør jeres flotte afdeling.

54. Systemisk ledelse

Du har gjort det længe – du vidste det blot ikke. Truffet helhedsorienterede beslutninger. Set en opgave fra mange perspektiver. Sikret at langsigtede effekter indgår i dine analyser. Både som leder og som medarbejder skal der hver dag tænkes systemisk. Forstå systemet – og dermed gribe mere klogt ind.

55. Teori U – afklarede beslutninger

Senest lærte vi at Den lærende organisation skulle sikre virksomheden, så vi overlever forandringer. Nu skal ledere give sig tid til refleksion og stilhed – så beslutninger og innovation kommer fra et skabende nærvær og dermed løfter os ind i den ankommende fremtid med langt bedre resultater.

56. Bløde mål og nøgletal

“Vi arbejder med mennesker, så vi kan ikke måle effekt hos os” – Måske korrekt, men vi kan tilnærme os – så vi kan skabe læring og forbedringer i vores indsatser.

57. Min drømmechef

Du kan hjælpe din chef med at blive en bedre leder. Din chef er også en leder på en udviklingsrejse, hvor der skal delegeres mere og skabes fælles mål. Ledelse er også en holdsport. Din chef skal også teambuilde ledergruppen.

58. Hvad du ønsker skal du få – drømme der udvikler

Skal vi nu også drømme på jobbet? Ja, hvis det giver Danmark et skub foran i den globale konkurrence.

59. Tilstandsrapporten

Hvor er der K1’ere eller K3’ere i din afdeling? Hvad lykkes I især med? Hvad skal I have forbedret? Giv din afdeling et service eftersyn.

60. Dialogkort til MUS

Er du træt af jeres MUS skema, så prøv disse dialogkort. Medarbejder udviklings samtaler kan du selv designe sammen med den medarbejder du skal holde mus med. Send medarbejderen et link til disse MUS spørgsmål og bed medarbejderen om at finde 3-5 spørgsmål, som der skal sættes tid af til at snakke om.

Eller vælg 10 kort ud og læg dem med bagsiden opad. Tag et ad gangen.

Eller læg 10 kort med forsiden opad – og vis, hvilke spørgsmål du mener I skal igennem. Lad medarbejderen bestemme rækkefølgen.

Hvis du mangler nogle spørgsmål så send en mail til pia.torreck@uption.dk – så opdaterer jeg straks filen.

Se de mange UPTION dialogkort du kan købe.

61. Den halve leder – teamkoordinatoren

Har du fået en lederrolle – og alligevel ikke? Er du uformel leder? Mangler din chef at give dig et tydeligt mandag?
Hvad forventes der af dig? Hvordan træder du ind i rollen som “næsten leder”?
Hvilke opgaver skal du løse? Hvad har din leder sagt ja til?
Giv din chef denne artikel og spørg om det er denne måde han forventer du skal arbejde?

62. En leders ambition

Vi ved det godt. En leder, der skaber flotte resultater – har en ambition! Det spændende i denne artikel er rejsen til de flotte resultater. En case, der er værd at læse.

63. Dialogkort – Facilitere

En smagsprøve på gode spørgsmål, som du kan bruge, når du skal have en gruppe til at have en god dialog.

64. Teamets selvevaluering

Bruce Tuckmann har lavet den kendte Form, Storm, Norm og Perform model. Brug dette skema til at vurdere, hvad I skal have kigget på.

65. Positiv psykologi og lederskab

Det meste ved vi godt i forvejen, nu er det blot videnskabeligt bevist. Vi er evolutionært udviklet til at lægge mærke til negative ting og give negative følelser større opmærksomhed. Simpelthen for at overleve på stepperne. Negative følelser skaber fokus og tunnelsyn. Positive følelser handlede dog også om overlevelse. Når vi er positive er vi åbne og nytænkende og dermed fik vi øje på nye muligheder. Læs i artiklen om, hvordan Positiv Psykologi kan give inspiration til det gode lederskab – med øget trivsel og bedre præstationer.

66. Dialogkort – Positiv Energi

Få en smagsprøve på de herlige dialogkort.

67. Din passionerede medarbejder

Når du ansætter folk med passion, gør du livet nemmere for dig selv som leder. Hvis dine medarbejdere er afklarede omkring deres egen passion, får du langt mere kraft bag deres motivation. Måske skulle du overveje, at lade dine medarbejdere gennemgå disse 8 trin – før de kommer til næste udviklingssamtale.

68. Den rolige leder – at skifte tilstand og humør

Har du en hidsig prop som chef? Eller kan du selv have en udfordring med temperamentet? Overblik, ro og godt humør kan du få til enhver tid, hvis du lærer dig selv, at skifte humør.

69. Vinder mindset – du er hvad du tænker

Nogle medarbejdere knokler på og giver ikke op. De tager opgaverne og løser dem. Det er så herligt, som leder, at have den slags medarbejdere. Medarbejdere, der har et mindset, der støtter dem. Hold øje med deres mindset, næste gang du skal ansætte nye medarbejdere!

 

 

 

78. Hvorfor præsterer dit team ikke stabilt? Nogle gange vinder I stort og andre gange taber I? Læs Lucas Rønne Wrights artikel om Team psychology. Spændende læsning om basketball, der nemt kan overføres til dit team i organisationen.

Lucas Rønne Wright

79.  Brug nu hjernen – bedre forandringsledelse.

Din hjerne kan lide små skridt og din hjerne er klar til forandring. Forandringsledelse handler også om at forstå, hvad der sker inde i hjernen hos dine medarbejdere.

 

80. Performance samtaler, der skaber bundlinje

Skaber du engagerede medarbejder? Har du medarbejdere, der skaber bundlinje? Koblingen er ligefrem. Du skal ikke evaluere og vurdere dine medarbejdere. Du skal kigge på, hvad du – som leder – gør for at sikre engagement hos dine medarbejdere.

 

81. Paradokser og kompleksitet

I en uforudsigelig verden har vi brug for nye værktøjer. Kig med og se, hvilke værktøjer du bør kende!

”The test of a first rate intelligence is the ability to hold two opposing ideas in mind at the same time and still retain the ability to function. One should for example be able to see that things are hopeless yet be determined to make them otherwise” F. Scott Fitzgerald